Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin zamówień indywidualnych

Regulamin zamówień indywidualnych

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w ramach zamówień indywidualnych oraz korzystania z Serwisu (dalej: „Serwis”) pracowni Black Stitch (dalej także: „PRACOWNIA” lub „BLACK STITCH”).
 2. Pracownia prowadzona jest przez Katarzynę Horyza, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Black Stitch Katarzyna Horyza, os. Wielkopolskie 3c, 62-020 Zalasewo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6172153000 (dalej: „Właściciel”).
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest urządzenie (komputer, tablet, smartphone), z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer 10 lub nowszą, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Informacje zamieszczone w Serwisie w zakładce BLOG, dostępnej na stronie głównej, nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia Umowy (art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U. 2017.459 ze zm.). 
 5. Produkty, które nie są dostępne w regularnej sprzedaży w Sklepie internetowym Black Stitch, są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 6. Ceny produktów nie zawierają koszty dostawy, który określony jest w § 5. Ustęp 1. niniejszego Regulaminu.

§2. Zamówienia Indywidualne

 1. Klient zobowiązany jest najpierw zasygnalizować chęć zawarcia umowy poprzez kontakt z BLACK STITCH poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się w Serwisie w zakładce Formularz kontaktowy https://blackstitch.pl/pl/contact lub przesłanie wiadomości elektronicznej na adres contact@blackstitch.pl
 2. BLACK STITCH po otrzymaniu wypełnionego formularza – w ciągu 3 dni roboczych – prześlą na adres elektroniczny Klienta (podany w formularzu) WYCENĘ, zawierającą:
 • Cenę za produkt opisany w formularzu;
 • Przybliżony termin jego realizacji.
Na podstawie otrzymanej WYCENY Klient składa zamówienie poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej z informacją o zaakceptowaniu podanych w niej warunków przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku zamówień z dodatkową personalizacją, wraz z informacją o szczegółach wybranego sposobu personalizacji (np. tekst haftu, tekst lub obrazek do graweru laserowego, itp.) Brak odpowiedzi ze strony Klienta w ciągu 3 dni – na otrzymaną WYCENĘ oznacza anulowanie procesu składania zamówienia. W szczególności oznacza to że podana w WYCENIE przybliżona data realizacji zlecenia nie jest już wiążąca i może ulec zmianie. BLACK STITCH zastrzegają sobie możliwość zmiany, na podstawie otrzymanych od Klienta informacji dotyczących szczegółów personalizacji, przesłanej wcześniej WYCENY, bądź odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodów ograniczeń technicznych). Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje od BLACK STITCH – SZCZEGÓŁY REALIZACJI zawierające:
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji;
 • Dokładny termin realizacji zamówienia (w przypadku wysyłki – prośbę o podanie adresu wraz z numerem telefonu dla kuriera – na jaki należy wysłać zrealizowane zamówienie);
 • Rachunek imienny z informacjami dotyczącymi zamawianego produktu oraz danymi do przelewu wraz z terminem płatności;
 • do Klientów składających zamówienie na produkt dodatkowo spersonalizowany, zostanie wysłana propozycja personalizacji wybranego w formularzu produktu, do akceptacji przed realizacją (zostanie ona wysłana po opłaceniu przez Zamawiającego kwoty zamówienia).
Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. SZCZEGÓŁÓW REALIZACJI dochodzi do zawarcia Umowy.

§ 3. Płatności

 1. W przypadku zamówień indywidualnych BLACK STITCH zastrzega sobie możliwość pobrania bezzwrotnego zadatku na rzecz zamówionej usługi w wysokości 20% WYCENY.
 2. Kwota zadatku wlicza się w całkowity koszt usługi.
 3. Niedopełnienie przez Klienta tego zobowiązania, może spowodować przesunięcie terminu realizacji usługi (podanego w SZCZEGÓŁY REALIZACJI) na późniejszy.
 4. Po wykonaniu usługi, BLACK STITCH informuje o tym fakcie zamawiającego, który zobowiązany jest do zapłaty kwoty przelewem, w wysokości i terminie, które są wskazane na otrzymanym od BLACK STITCH rachunku imiennym. Płatności należy dokonać rachunek mBank Nr 29 1140 2004 0000 3102 8085 7666
 5. Niedopełnienie przez Klienta powyższego zobowiązania w terminie 7 dni roboczych, równoznaczne jest z anulowaniem procesu składania zamówienia. W szczególności oznacza to że podana w WYCENIE przybliżona data realizacji zlecenia nie jest już wiążąca, a towar nie zostanie wydany do czasu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie bankowym.

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Dla zamówionych produktów z personalizacją Klient, po dokonaniu zapłaty, otrzymuje:
 • Dla personalizacji maskotek - zgodną ze specyfikacją zawartą w WYCENIE maskotkę;
 • Dla personalizacji poprzez grawer laserowy – pudełko, bądź inny produkt drewniany zgodne ze specyfikacją zawartą w WYCENIE;
 • Dla personalizacji innych – produkt zgodny z opisem zawartym w WYCENIE jego (personalizacji) realizacji.
BLACK STITCH nie ponosi odpowiedzialności za błędy/literówki w przesłanym przez Klienta tekście. Treść wprowadzana jest automatycznie z przesłanych formularzy. Dotyczy to każdego elementu do którego treść została nadesłana przez Klienta. Zmiana takich błędów przed datą terminu realizacji jest możliwa do wykonania nieodpłatnie z uwzględnieniem zastrzeżeń (patrz pkt 3 poniżej). Do 10 dni przed datą realizacji zamówienia (wskazaną w SZCZEGÓŁY REALIZACJI ) Klient ma prawo do wprowadzenia jednokrotnej zmiany do zaakceptowanego sposobu personalizacji zamawianego produktu. W terminie krótszym niż 10 dni od daty realizacji zamówienia, zmiana taka może okazać się niemożliwa do wykonania, bądź może pociągać za sobą dodatkowe koszty (ze względu na zaawansowanie prac nad produktem).

§ 5. Dostawa produktów

 1. Wysyłka – na terenie POLSKI – następuje poprzez firmę kurierską DPD lub paczkomaty InPost (według wyboru Klienta) i jest dodatkowo płatna przez Klienta – bez względu na wybór przewoźnika. Kwota ta podana jest w SZCZEGÓŁACH REALIZACJI.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać sprawdzenia stanu produktu oraz opakowania niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w tracie dostawy, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. wskutek wskazania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy). W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie doręczenia produktu.
 4. Wysyłka – poza granice POLSKI – każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie – zarówno co do sposobu wysyłki, jaki i wyceny.

§ 6. Reklamacje

 1. BLACK STITCH zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad.
 2. BLACK STITCH udziela gwarancji na sprzedawany przez siebie produkt na zasadach określonych niżej.
 3. BLACK STITCH udziela 100 dni gwarancji na produkt.
 4. W celu złożenia Reklamacji, należy skontaktować się z BLACK STITCH poprzez wiadomość e-mail. Należy podać następujące informacje:
 • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji – rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady;
 • Żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;
 • Dane kontaktowe składającego reklamację.
BLACK STITCH ustosunkują się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej efektywnego otrzymania. W przypadku naprawy Produktu, Klient powinien dostarczyć Produkt do BLACK STITCH na adres: os WIelkopolskie 3c, 62-020 Zalasewo. BLACK STITCH zobowiązują się usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta Złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad reklamacji.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na fakt, że przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

§ 8. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu i Sklepu (w tym zdjęć i opisów produktów) bez zgody BLACK STITCH wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 2. BLACK STITCH zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów związanych z procesem twórczym, włączając w to zdjęcia i filmy z etapów projektowania, wytwarzania, a także kompletowania zamówienia, jak również do publikowania materiałów pokazujący gotowy produkt, bądź zestaw produktów.

§ 9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Serwisu Internetowego w związku z zakupami jest firma BLACK STITCH Katarzyna Horyza.
 2. W celu realizacji umowy sprzedaży Serwis BLACK STITCH gromadzi następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, adres, numer telefonu.
 3. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umowy sprzedaży mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
 4. Wymienione powyżej dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny w celu realizacji umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W każdym czasie Klient ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich ogłoszenia przez BLACK STITCH. Klientów, którzy dokonali zamówienia przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl